Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE - ARCHIWUM

Semestr zimowy 2021/2022

Zapisy w systemie USOS w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu roku akademickiego PW.
Możliwość wypisów do końca października 2021 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej zapisanych uczestników.
Z1: Przypadkowość, chaos, przewidywalność (30 godzin)/ Randomness, Chaos, Predictability (30 hours) - wykład zdalny w języku angielskim/English course on-line on ZOOM platform - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
Marek Kuś, prof. dr hab. (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)/ Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00/ Monday 16.15-18.00 PM
początek zajęć / start on 4 października 2021/ 4th of October 2021

Z2: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin) - wykłady zdalne na platformie Google Meet
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 5 października 2021

Z3: Wprowadzenie do uczenia maszyn (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 18.15-20.00
początek zajęć 7 października 2021

Z4: Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00
początek zajęć 4 października 2021

Z5: Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 10.15-12.00
początek zajęć 5 października 2021

Z6: Elementy modelowania statystycznego (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki 14.15-16.00
początek zajęć 14 października 2021

Z7: Wprowadzenie do teorii osobliwości (30 godzin)/ Introduction to singularitiy theory (30 hours) - wykład zdalny w języku angielskim/English course on-line on TEAMS platform - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 12.15-14.00/ Tuseday 12.15-14.00 PM
początek zajęć 12 października 2021/ start on 12th of October 2021

Z8: Iluzja Wiedzy i Granice Poznania (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 12.15-14.00
początek zajęć 8 listopada 2021

Semestr letni 2021/2022

Zapisy w systemie USOS w terminie 10-20.02.2022.
Możliwość wypisów do końca marca 2022 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności.


W przypadku wykładów zdalnych, wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej zapisanych uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział SIMR PW)
piątki, godz. 12:15-14:00
początek zajęć od marca 2022

Równania różniczkowe cząstkowe dla inżynierów (30 godzin) - zajęcia stacjonarne
dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 426A Gmach Główny PW
początek zajęć od marca 2022

Semestr zimowy 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia do wykładów na listę mailową uczestników.
Zapisy od 17 września 2020 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2020 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Z1: Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
środy, godz. 9:15-11:00
początek zajęć 7.10.2020

Z2: Wprowadzenie do uczenia maszyn (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 17.15-20.00
początek zajęć 5.10.2020

Z3: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00
początek zajęć 13.10.2020

Z4: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych i (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 7.10.2020

Z5: Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00
początek zajęć 5.10.2020

Z6: Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 10.15-12.00
początek zajęć 6.10.2020

Z7: Wnioskowanie statystyczne z elementami planowania eksperymentu (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki 14.15-16.00
początek zajęć 15.10.2020

Semestr letni 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej uczestników.
Zapisy w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu (od 13.02 do 26.02) roku akademickiego PW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
L1: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin) - wykłady zdalne platforma Google Meet
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 23.02.2021

L2: Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział SIMR PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00
początek zajęć 23.02.2021

Semestr zimowy 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Z1: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 72 miejsc
początek zajęć 8.10.2019

dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny PAN)
czwartki, godz. 16.15-18.00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 72 miejsc
początek zajęć 3.10.2019

prof. dr hab. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 9.10.2019

prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 16.15-19.00, s. 329 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 90 miejsc
początek zajęć 7.10.2019

Z5: Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin)
dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
do potwierdzenia, może ulec zmianie - poniedziałki, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW

Z6: Niezwykle szczególna teoria względności (30 godzin)
dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
czwartki, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.10.2019

Semestr letni 2019/2020

Zgodnie z wytycznymi władz Uczelni, wykłady CSZ PW zostają odwołane w terminie 12.03-15.05.2020 r. W razie zmiany terminów, będą zamieszane kolejne informacje.

Możliwość zapisów i wypisów (w szczególnych przypadkach) jedynie do końca marca 2020 r. Po tym terminie wypisanie i zapisanie na wykłady uruchomione z początkiem semestru nie będą możliwe - bez wyjątku. Nie będą również honorowane osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ, spoza listy. Prosimy o uwzględnienie powyższego przy ewentualnych próbach zmiany po marcu br.

Wykłady CSZ PW - praca zdalna

L1: Matematyczna Struktura Czasu i Przestrzeni II. Wstęp do Ogólnej Teorii Względności (30 godzin)
prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s.431 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 20 miejsc
początek zajęć 4.03.2020

WYKŁAD ODWOŁANY
prof. Wojciech Domitrz (PW)
poniedziałki, godz. 12:15-14:00, s.105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 2.03.2020

L3: Teoria drgań (30 godzin) - uwaga! modyfikacja sylabusa
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.03.2020

L4: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.03.2020

Semestr zimowy 2018/2019

Zapisy od 17 do 29 września 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Z1: Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (30 godzin)
prof. Marek Gągolewski (PW)
wtorki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Z2: Podstawy sensorów chemicznych i biosensorów - budowa i zastosowania (30 godzin)
prof. Elżbieta Malinowska (PW)
wtorki, godz. 10.15-12.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc

Z3: Wybrane Zagadnienia Termodynamiki Technicznej (30 godzin)
prof. Tomasz Wiśniewski (PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Z4: Wstęp do analizy geometrycznej (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Semestr letni 2018/2019

Zapisy do końca lutego 2019 r. Osoby niezapisane internetowo nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Równania różniczkowe zwyczajne (30 godzin)
prof. Wojciech Domitrz (PW)
poniedziałki, godz. 12.15-14.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 49 miejsc
początek zajęć 25.02.2019

L2: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 94 miejsc
początek zajęć 26.02.2019

Semestr zimowy 2017/2018


Zapisy i wypisy tylko do 27.10.2017, po tym terminie wszystkie zapisane osoby zostaną przeniesione do programu USOS. Nie dotyczy osób spoza PW.
Z1: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych (30 godzin)
prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Z2: Czy geny są odpowiedzialne za wszystko? (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 10.10.2017

Z3: Uogólnione modele liniowe z pakietem R (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 5.10.2017

Z4: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
piatki, godz. 14:15-16:00, s. 111 Gmach Fizyki PW
początek zajęć 6.10.2017

Z5: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Semestr letni 2017/2018

Zapisy od 12 do 18 lutego 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca marca 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
środy, godz. 14:15-17:00, s. 226 Gmach Główny PW - uwaga 10 spotkań po 3h
początek zajęć 21.02.2018

L2: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.02.2018

Semestr zimowy 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
Z1: Nanojonika i przewodniki superjonowe (30 godzin)
prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Z2: Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 6.10.2016

Z3: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Z4:Struktura czasu i przestrzeni: wstęp do szczególnej i ogólnej teorii względności (30 godzin)
Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Semestr letni 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
L1: Zasady wariacyjne w naukach przyrodniczych
Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.02.2017

L2: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
wtorki, godz. 14:15-17:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2017

prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2017

L4: Kosmonautyka (30 godzin)
prof. Piotr Wolański (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2017

L5: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
UWAGA zmiana terminu! czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2017

Semestr zimowy 2015/2016

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się pod adresem: I.Sadowska@csz.pw.edu.pl
Z1: Nanojonika i przewodniki superjonowe (30 godzin)
prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.10.2015

prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 13.10.2015

prof. Zbigniew Brzózka (PW)
czwartki, godz. 14:15-16:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 8.10.2015

Z4: Kosmonautyka (30 godzin)
prof. Piotr Wolański (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s.306 Gmach Główny PW
8.10 - zajęcia 2h, 22.10 - zajęcia 3h, 15.10 i 29.10 - brak zajęć
początek zajęć 8.10.2015

Z5: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.10.2015

Z6: Modelowanie statystyczne z pakietem R (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
piątki, godz. 16:15-18:00, s. 103 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 2.10.2015
13.11 - brak zajęć

Z7: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych (30 godzin)
Prof. Jerzy Kijowski (UW)
środy, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.10.2015

Semestr letni 2015/2016

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
L1: Teoria automatów i języków formalnych: studium praktyczne (30 godzin)
Prof. Władysław Homenda (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s. 329 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 3.03.2016
31 marca br. - brak zajęć

poniedziałki, godz. 16:15-18:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 29.02.2016
31 marca br. - wykłady odbędą się

L3: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
Prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.03.2016
31 marca br. - brak zajęć

Semestr zimowy 2014/2015

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW
zapisy do 94 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 8.10.2014

prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
zapisy do 158 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 7.10.2014,
11.11 - brak wykładów


Z3: Konstrukcje Inteligentne (30 godzin)
prof. Andrzej Tylikowski (PW)
wykład anulowany

prof. Zbigniew Brzózka (PW)
czwartki, godz. 10:15-12:00, s.226 Gmach Główny PW
zapisy do 94 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 2.10.2014,
16.10, 23.10, 13.11 - brak wykładów/ 4.12,18.12.2014 oraz 8.01, 15.01. 2015 - wykłady w godz. 10:15-13:00


Z5: Równania różniczkowe cząstkowe (30 godzin)
prof. Krzysztof Chełmiński (PW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
zapisy do 94 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 7.10.2014,
11.11 - brak wykładów


Z6: Kosmonautyka (30 godzin)
prof. Piotr Wolański (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s.306 Gmach Główny PW
zapisy do 158 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 9.10.2014,
brak wykładów 16.10, 13.11, 27.11


Z7: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s.226 Gmach Główny PW
zapisy do 94 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 8.10.2014,
5.11 - brak wykładów, 21.01.2015 oraz 28.01.2015 - wykłady 3h w godz. 14.15-17.00

Z8: Statystyka w zastosowaniach z użyciem pakietu R i Statistica (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
wtorki, godz. 12:15-14:00, s. 103 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
zapisy do 72 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 7.10.2014,
11.11 - brak wykładów

Semestr letni 2014/2015

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Teoria automatów i języków formalnych: studium praktyczne (30 godzin)
Prof. Władysław Homenda (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s. 226 Gmach Główny PW
zapisy do 94 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 26.02.2015


L2: Wprowadzenie do teorii ruchu obrotowego Ziemi (30 godzin) / Introduction to the theory of Earth rotation (30h)
poniedziałki, godz. 16:15-19:00, s. 226 Gmach Główny PW / Mondays at 16:15-19:00, room 226 WUT Main Building, Pl. Politechniki 1
zapisy do 94 pierwszych miejsc na liście
początek zajęć 23.02.2015 / start: 23rd February, 2015


Semestr zimowy 2013/2014

Jeśli nie jest zaznaczone inaczej w opisie danego wykładu, wykłady rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października 2013.
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, s. 226 Gmach Główny PW

prof. Marian Grynberg (UW)
wtorki, godz. 10:15 - 12:00, s. 226 Gmach Główny PW


prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 14:15 - 16:00, s. 226 Gmach Główny PW
uwaga: początek zajęć 9 października br.

Z4: Chemia - metody kwantowe (30 godzin)
prof. Lucjan Piela (UW)
czwartki, godz. 14:15 - 16:00, s. 219 Gmach Główny PW


prof. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
środy, godz. 16:15 - 18:00, s. 226 Gmach Główny PW
uwaga: początek zajęć 9 października br.


Z6: Kosmonautyka (30 godzin)
prof. Piotr Wolański (PW)
wtorki, godz. 16:15 - 18:00/19.00, s. 306 Gmach Główny PW
Uwaga: w dniu 15.10.2013 zajęcia odwołane!


Semestr letni 2013/2014

Jeśli nie jest zaznaczone inaczej w opisie danego wykładu, wykłady rozpoczynają się od 24 lutego 2014 r.
L1: Analiza zespolona z elementami transformat całkowych (30 godzin)
z powodu niedostatecznej frekwencji wykład nie będzie prowadzony
doc. dr Marian Majchrowski (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s.103 Gmach MiNI PW


L2: My i nasze geny; nadzieje i obawy (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s.226 uwaga: zmiana sali na 208 Gmach Główny PW


L3: Równania różniczkowe zwyczajne (30 godzin)
prof. Tadeusz Rzeżuchowski (PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5 marca br.


L4: Teoria automatów i języków formalnych: studium praktyczne (30 godzin)
prof. Władysław Homenda (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6 marca br., harmonogram wykładów: 6 III, 2h/ 13 III, 2h/ 20 III, 3h/ 3 IV, 3h/ 10 IV, 3h/ 17 IV, 3h/ 8 V, 3h/ 15 V, 3h/ 22 V, 3h/ 29 V, 3h/ 5 VI, 2h.


L5: Optyczne metody badań i pomiarów obiektów inżynierskich i biologicznych (30 godzin)
prof. Małgorzata Kujawińska (PW)
czwartki, godz. 12:15-14:00, s.226 Gmach Główny PW
brak wykładów w dniach 27.03, 3.04, 24.04.2014, wykłady w godz. 12.15-15.00 (3 godz.) w dniach 10.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 5.06.2014


L6: Geometria różniczkowa jako narzędzie nauk przyrodniczych, cz.2 (30 godzin)
prof. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW


Semestr zimowy 2012/2013

Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, wszystkie wykłady zaczynają się w pierwszym tygodniu października 2012.
Z1: Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, s.226 Gmach Główny PW zajęcia zaczynają się w pierwszym tyg. października

Z2: Półprzewodniki - rola w epoce informacyjnej (30 godzin)
prof. Marian Grynberg (UW)
środy, godz. 10:15 - 12:00, Pałacyk Rektorski, sala konferencyjna, ul. Koszykowa 80, zajęcia zaczynają się w pierwszym tyg. października


Z3: Współczesna optyka i fotonika (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, Audytorium Fizyki - Gmach Fizyki, zajęcia zaczynają się w pierwszym tyg. października

Z4: Metody Spektroskopowe (30 godzin)
prof. Michał Malinowski (PW), prof. Rajmund Bacewicz (PW), prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN)
środy, godz. 12:15 - 14:00, Pałacyk Rektorski, sala konferencyjna, ul. Koszykowa 80, zajęcia zaczynają się w pierwszym tyg. października


Z5: Podstawy fizyki ciała stałego (30 godzin)
prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
wtorki, godz. 10:15 - 12:00, Pałacyk Rektorski, sala konferencyjna, ul. Koszykowa 80, zajęcia zaczynają się w pierwszym tyg. października

Z6: Chemia - metody kwantowe (30 godzin)
prof. Lucjan Piela (UW)
czwartki, godz. 14:15 - 16:00, Pałacyk Rektorski, sala konferencyjna, ul. Koszykowa 80, zajęcia zaczynają się w pierwszym tyg. października


Semestr letni 2012/2013

Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, wykłady zaczynają się zgodnie z początkiem semestru letniego 2013.
L1: Narzędzia geometrii (30 godzin)
prof. Irmina Herburt (PW)
piątki, godz. 12:15-14:00, s.226 Gmach Główny PW


L2: Analiza zespolona z elementami transformat całkowych (30 godzin)
doc. dr Marian Majchrowski (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s.226 Gmach Główny PW


prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s.226 Gmach Główny PW


prof. Tadeusz Rzeżuchowski (PW)
poniedziałki, godz. 14:15-16:00, s.306 Gmach Główny PW

Semestr zimowy 2011/2012

Jeśli nie jest napisane inaczej w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października 2011.
Z1: Elementy mechaniki ogólnej (30 godzin)
z powodu zbyt niskiej frekwencji, wykład anulowany
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, s.226 Gmach Główny PW

Z2: Metody Spektroskopowe (30 godzin)
z powodu zbyt niskiej frekwencji, wykład anulowany
prof. Michał Malinowski (PW), prof. Rajmund Bacewicz (PW), prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN)
środy, godz. 12:15 - 14:00, s. 208 Gmach Główny PW


prof. Marian Grynberg (UW)
czwartki, godz. 10:15 - 12:00, s. 208 Gmach Główny PW


Z4: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Ryszard Zieliński (IM PAN)
poniedziałki, godz. 8:15 - 10:00, s. 208 Gmach Główny PW


Z5: Sterowanie układami dynamicznymi (30 godzin)
z powodu zbyt niskiej frekwencji, wykład anulowany
prof. Bronisław Jakubczyk (IM PAN)
środy, godz. 16:15 - 18:00, s. 226 Gmach Główny PW


prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, Audytorium Fizyki - Gmach Fizyki

prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 14:15 - 16:00, s. 208 Gmach Główny PW

Semestr letni 2011/2012


Jeśli nie jest napisane inaczej w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru letniego 2012.
L1: Narzędzia geometrii (30 godzin)
prof. Irmina Herburt (PW)
piątki, godz. 12:15 - 14:00, s.226 Gmach Główny PW
w dniu 24.02.12 - zamiast zajęć wykład pt. "Matematyka i poezja" prof. M. Hellera w Małej Auli GG, godz. 12.00


prof. Mieczysław Muraszkiewicz (PW)
wtorki, godz. 13:15 - 16:00, s. 437a Gmach Główny PW


prof. Zbigniew Lonc (PW)
poniedziałki, godz. 16:15 - 18:00, s. 226 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 27 lutego

L4: Analiza zespolona z elementami transformat całkowych (30 godzin)
dr Marian Majchrowski (PW)
środy, godz. 12:15 - 14:00, s.226 Gmach Główny PW


Profesorowie: Piotr Wilczek, Krzysztof Rutkowski, Jan Kieniewicz, Joanna Partyka, Szymon Wróbel, Ewa Łukaszyk, Janusz Rieger, Jolanta Sujecka, Maria Kalinowska, Witold Wołodkiewicz, Jan Miernowski (UW, IBI Artes Liberales)
poniedziałki, godz. 15:30 - 18:00, s.208 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 20 lutego

Semestr zimowy 2010/2011

Jeśli nie jest napisane inaczej, w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października 2010.
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 17:15-19:00 s.226 Gmach Główny

UWAGA: 01.12.2010 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Z2: Metody Spektroskopowe (30 godzin)
prof. Michał Malinowski (PW), prof. Rajmund Bacewicz (PW), prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN)
środy, godz. 12:15-14:00 s. 208 Gmach Główny


prof. Marian Grynberg (UW)
czwartki, godz. , 10.15 - 12.00 s. 226 Gmach Główny


UWAGA: 01.12.2010 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Z4: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Ryszard Zieliński (IMPAN)
poniedziałki, godz. 8:15-10:00 s.208 Gmach Główny
UWAGA! 15.11.2010 - dzień wolny od zajęć.


UWAGA: 01.12.2010 r. (środa ) - brak zajęć.

Z5: Sterowanie układami dynamicznymi (30 godzin)
prof. Bronisław Jakubczyk (IMPAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s.215 Gmach Główny


Z6: Współczesna optyka i fotonika (30 h)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, Audytorium Fizyki - Gmach Fizyki

Semestr letni 2010/2011

L1: Narzędzia geometrii (30 godzin)
prof. Irmina Herburt (PW)
piątki, godz. 10:15 - 12:00 s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 25.02.2011


prof. Mieczysław Muraszkiewicz (PW)
środy, godz. 14:15-16:00 s. 208 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2011


L3: Struktura biomolekuł i ich modelowanie (30 godzin)

z powodu niedostatecznej frekwencji wykład nie będzie prowadzony

prof. Zbigniew Lonc (PW)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2011 r

Semestr zimowy 2009/2010

Jeśli nie jest napisane inaczej, w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października 2009
prof. Roman Domański (PW)
wtorki, godz. 15:15-17:00, s. 208 Gmach Główny

Z2: Sterowanie układami dynamicznymi (30 godzin)
prof. Bronisław Jakubczyk (IMPAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 215 Gmach Główny
Uwaga! Wykład może być prowadzony w języku angielskim (do ustalenia podczas pierwszych zajęć).


Z3: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, Audytorium Fizyki - Gmach Fizyki

Z4: Metody Spektroskopowe (30 godzin)
prof. Michał Malinowski (PW), prof. Rajmund Bacewicz (PW), prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 111 Gmach Fizyki


dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 17:15-19:00, s. 226 Gmach Główny

prof. Michał Szurek (UW)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, s. 219 Gmach Główny

Z7: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Ryszard Zieliński (IMPAN)
poniedziałki, godz. 8:15-10:00, s. 208 Gmach Główny

Semestr letni 2009/2010

Jeśli nie jest napisane inaczej, w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru letniego 2009/2010 tj., od 22.02.2010 r.
dr hab. inż. Władysław Homenda (PW)
termin wykładow - czwartki 18.15-20.00. Niektóre czwartkowe wykłady mogą być przeniesione na środę lub piątek 18.15-20.00 w tygodniu poprzedzajacym (odwołany wyklad), s. 213 Gmach Główny

prof. Andrzej Koliński (UW)
poniedziałki, godz. 18:15-20:00, s. 144 Gmach Główny
W dniu dzisiejszym (22 marca 2010 r) wykład prof. Andrzeja Kolińskiego (UW) pt. Struktura biomolekuł i ich modelowanie - jest ODWOŁANY

prof. Zbigniew Lonc (PW)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, s. 208 Gmach Główny

L4: Wybrane techniki obrazowania medycznego - WYKŁAD PRZENIESIONY DO "WYKŁADÓW SPECJALNYCH"

Semestr zimowy 2008/2009

Z1: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15, Audytorium Fizyki Gmach Fizyki

Z2: Równania różniczkowe cząstkowe (30 godzin)
prof. Zbigniew Peradzyński (UW)
wtorki, godz. 17-19, s. 208 Gmach Główny

Z3: Procesy stochastyczne (30 godzin)
prof. Agnieszka Plucińska (PW)
poniedziałki, godz. 16:15-17:00, s. 425a Gmach Główny

Z4: Funkcjonalne materiały polimerowe dla współczesnej techniki (30 godzin)
prof. Gabriel Rokicki (PW), prof. Zbigniew Brzózka (PW), prof. Władysław Wieczorek (PW)
środy, godz. 13:15-15:00, Audytorium Zawadzkiego (Gmach Chemii)

prof. Michał Szurek (UW)
wtorki, godz. 17-19, s. 315 Gmach Główny

prof. Roman Domański (PW)
wtorki, godz. 15-17, s. 208 Gmach Główny, pierwszy wykład 14 października
W dniu 25 listopada 2009 wykład nie odbędzie się

prof. Jan Pluta (PW)
wtorki, godz. 14-16, s. 425A Gmach Główny

prof. Jerzy Kijowski (Wydzial Matematyczno Przyrodniczy UKSW)
środy, godz. 16-20, s. 208 Gmach Główny

Semestr letni 2008/2009

dr hab. inż. Władysław Homenda (PW)
środy i czwartki, godz. 18:00-20:00 (w wybrane tygodnie) od 4 marca, s. 231 Gmach Główny

prof. Jacek Koronacki (IPI PAN)
wtorki, godz. 16:00-18:00, od 24 lutego, s. 208 Gmach Główny

prof. Zbigniew Lonc (PW)
poniedziałki, godz. 16:00-18:00, od 23 lutego , s. 208 Gmach Główny

MCL1: Struktura biomolekuł i ich modelowanie (Masterclass) (30 godzin)
prof. Andrzej Koliński (UW)
poniedziałki, godz. 18:00-20:00, od 2 marca, s. 144 Gmach Główny

Semestr zimowy 2007/2008

Z1: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16-18, Audytorium Fizyki Gmach Fizyki, pierwszy wykład odbędzie się 11 października

prof. Zbigniew Peradzyński (UW)
wtorki, godz. 17-19, s. 208 GG

Z3: Procesy stochastyczne (30 godzin)
prof. Agnieszka Plucińska (PW)
poniedziałki, godz. 14-16, s. 306 GG

prof. Gabriel Rokicki (PW), prof. Zbigniew Brzózka (PW), prof. Władysław Wieczorek (PW)
środy, godz. 13:15-15:00, Audytorium Zawadzkiego, Gmach Chemii

prof. Michał Szurek (UW)
poniedziałki, godz. 18-20, s. 134 GG

prof. Roman Domański (PW)
wtorki, godz. 15-17, s. 208 GG

Semestr letni 2007/2008

dr Władysław Homenda (PW)
środy i czwartki, godz. 18-20, co dwa tygodnie, pierwszy wykład 27 lutego 2008 r., s. 231 GG

L2: Quantum sources of radiation (30 godzin) z powodu niedostatecznej frekwencji wykład nie będzie prowadzony.
prof. Leszek Adamowicz (PW), prof. Maciej Bugajski (PW)
wtorki, godz. 10-12, s. 208 GG

L3: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Jacek Koronacki (UW)
wtorki, godz. 18-20, s. 208 GG

prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
wtorek, godz. 14:15-16:00, s. 134 GG

prof. Zbigniew Lonc (PW)
poniedziałek, godz. 16:15 - 18:00, s. 208 GG

Semestr zimowy 2006/2007

Z1: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16-18, Audytorium Fizyki (Gmach Fizyki), pierwszy wykład 19 października

prof. Zbigniew Peradzyński (UW)
poniedziałki, godz. 16-18, s. 208 GG

Z3: Probabilistyka w technice (30 godzin)
prof. Agnieszka Plucińska (PW)
poniedziałki, godz. 14-16, s. 226 GG

prof. Gabriel Rokicki (PW), prof. Zbigniew Brzózka (PW), prof. Władysław Wieczorek (PW)
środy, godz. 12-14, s. 350A Gmach Chemii, pierwszy wykład 11 października

Semestr letni 2006/2007

dr Władysław Homenda (PW)
środy i czwartki, godz. 18-20 (co dwa tygodnie), sala 231 GG, pierwszy wykład 28 lutego

prof. Zbigniew Lonc (PW)
czwartki, godz. 15-17, sala 208 GG

L3: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Jacek Koronacki (UW)
wtorki, godz. 16-18, sala 226 GG

prof. Maciej Mączyński (PW)
czwartki, godz. 10-12, sala 208 GG

prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
środy, godz. 16-18 , sala 219 GG

Wykład 'L5: Kwantowe wzorce metrologiczne' został przeniesiony do Wykładów Specjalnych.

Semestr zimowy 2005/2006

prof. Rajmund Bacewicz (PW)
poniedziałki, godz. 16:15 - 18, Audytorium (Gmach Fizyki)

Z2: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18, Audytorium (Gmach Fizyki) - pierwszy wykład 13 października

prof. Zbigniew Peradzyński (UW)
wtorki, godz. 16:15 - 18, sala 226 (Gmach Główny)

prof. Agnieszka Plucińska (PW)
poniedziałki, godz. 14:15 - 16, sala 226 (Gmach Główny)

prof. Zbigniew Florjańczyk (PW), prof. Zbigniew Brzózka (PW), prof. Władysław Wieczorek (PW)
środy, godz. 12:15 - 14, sala 350A (Gmach Chemii)

Semestr letni 2005/2006

prof. Teresa Regińska (IM PAN), dr Andrzej Wakulicz (IM PAN)
wtorki, godz. 14 - 16, sala 219 (GG)

prof. Zbigniew Lonc (PW)
czwartki, godz. 15 - 17, sala 208 (GG)

L3: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Jacek Koronacki (IPI PAN)
wtorki, godz. 16 - 18, sala 213 (GG)

prof. Maciej Mączyński (PW)
czwartki, godz. 10 - 12, sala 208 (GG)

L5: Elementy astrofizyki (30 godzin)
prof. Kazimierz Stępień (UW)
środy, godz. 16.15 - 17.45, sala 219 (GG)