Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

MASTERCLASS

Semestr zimowy 2008/2009

prof. Jerzy Kijowski (Wydzial Matematyczno Przyrodniczy UKSW)
środy, godz. 16-18

Semestr letni 2008/2009

MCL1: Struktura biomolekuł i ich modelowanie (Masterclass) (30 godzin)
prof. Andrzej Koliński (UW)
poniedziałki, godz. 18:00-20:00, od 2 marca, s. 144 Gmach Główny