Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Semestr zimowy 2017/2018

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Zapisy na wykłady od 11 września 2017 r.

Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 2.10.2017

SZ2: Wiedza moralna w darwinowskim świecie (15 godzin)
dr Adrian Kuźniar (UW)
poniedziałki, godz. 10.15-12.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 16.10.2017

SZ3: Biomimikra - inspiracje z natury (15godzin)
prof. Joanna Pijanowska (UW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6.12.2017

Semestr letni 2017/2018

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
SL1: Podstawy statystyki z pakietem R (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)


SL2: Konstrukcja uogólnionych modeli liniowych z pakietem R (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)


SL3: Poznawanie Wszechświata (15 godzin)
prof. Marek Demiański (UW)


SL4: Wybrane zagadnienia geometrii fraktalnej (15 godzin)
dr hab. Bogusława Karpińska (PW)


Semestr zimowy 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
dr inż. Paweł Kędzierski, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa/ mgr inż. Anna Fiedukowicz, Zakład Kartografii/ mgr inż. Jerzy Szałapak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej/ mgr inż. Kacper Wasilewski, Instytut Inżynierii Budowlanej/ dr inż. Wojciech Karwowski Zakład Mostów (PW)
trasa: Goteborg - Szczecin, termin: 05-19.09.2016

ZAPISY: http://link.sspw.pl/politechnikanafali
KONTAKT: politechnika.na.fali@gmail.com bądź fb: Politechnika na fali

SZ2: Poznawanie Wszechświata (15 godzin)
prof. Marek Demiański (UW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2016
6.12 br. - brak zajęć

SZ3: Organizacja systemów produkcyjnych (24 godziny)
dr hab. inż. Anna Kosieradzka, mgr inż. (doktorantka) Anna Uklańska (PW)
poniedziałki, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 24.10.2016
31.10 br. - brak zajęć

SZ4: Darwinowska geneza moralności i jej filozoficzne konsekwencje (15 godzin)
dr Adrian Kuźniar (UW)
poniedziałki, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 17.10.2016
31.10 br. - brak zajęć

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 10.10.2016
24.10, 31.10, 14.11 br. - brak zajęć

SZ6: Nauka patrzenia i widzenia (15 godzin), warsztaty rysunkowe
mgr Joanna Pętkowska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, Pracownia Rysunku, s. 325, III piętro, Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55
początek zajęć 6.10.2016
10.11 br. - brak zajęć

SZ7: Teoria katastrof (15 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
czwartki, godz.14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 13.10.2016
10.11., 17.11. br. - brak zajęć

Semestr letni 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
SL2: Analiza danych z pakietem R - wnioskowanie statystyczne (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 14:15-16:00, s. 218 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 23.02.2017

SL3: Analiza danych z pakietem R - konstrukcja modeli (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 218 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 23.02.2017

SL4: Nieliniowa dynamika chemiczna (15 godzin) WYKŁAD ANULOWANY
Prof. Andrzej Lech Kawczyński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
środy, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.04.2017

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 20.02.2017

Archiwum