Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Semestr zimowy 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 30 września 2022.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć.
Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
dr inż. Andrzej Szymon Borkowski (Wydział Geodezji i Kartografii PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 16 listopada 2022
09.11.2022 r. (środa) zajęcia nie odbędą się (zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek)

dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
środy, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 19 października 2022
09.11.2022 r. (środa) zajęcia nie odbędą się (zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek)

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja, wykładowcy z Wydziału Zarządzania PW
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW/ room 306 Main Building WUT
początek zajęć 14 listopada 2022, harmonogram zajęć

SZ4: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 27 października 2022

dr. inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel (Wydział Architektury PW)
czwartki, godz. 10.15-13.00, sala Pracowni Rysunku (III piętro, Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55
początek zajęć 10 listopada 2022

Semestr letni 2022/2023

prof. Robert Mroczyński (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)


prof. Łukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN)dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki PW)


SL5: Współczesne techniki obrazowania geometrii obiektów przestrzennych statycznych i w ruchu (15 godzin)
prof. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki PW)


SL6: Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin)
dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)


mgr Anna Szalwa (Wydział Architektury PW)


Semestr letni 2021/2022

Zapisy w systemie USOS w terminie 10-20.02.2022.
Możliwość wypisów do końca marca 2022 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności.


W przypadku wykładów zdalnych, wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej zapisanych uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 14:15-16:00
początek zajęć od marca 2022

WYKŁAD ODWOŁANY
Elementy wnioskowania statystycznego z pakietem R (15 godzin) - zajęcia stacjonarne s. 219 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00
początek zajęć od marca 2022

Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin) - zajęcia stacjonarne s. 219 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć od marca 2022

Rozmowy i rozumowania (spotkania seminaryjne) (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00
początek zajęć od marca 2022

Zarządzanie działalnością i środowiskiem badawczym (16 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS, harmonogram wykładów
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja
poniedziałki, godz. 18:15-20:00
początek zajęć od marca 2022

Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)
wtorki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć od marca 2022

Semestr zimowy 2021/2022

Zapisy w systemie USOS w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu roku akademickiego PW.
Możliwość wypisów do końca października 2021 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej zapisanych uczestników.
SZ1: 7 psychologicznych "cudów" behawioru racjonalnego człowieka (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie Google Meet
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 12:15-14:00
początek zajęć 6 października 2021

SZ2: Laboratorium: w poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
mgr inż. Barbara Majerska, mgr inż. Aleksandra Przywózka (Wydział Architektury PW)
środy, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 6 października 2021

SZ3: Katastrofa Klimatyczna - między fizyką a biologią, ekonomią i psychologią (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
Dariusz Aksamit (Wydział Fizyki PW) - koordynacja
czwartki, 11.15-14.00
początek zajęć 7 października 2021
harmonogram wykładów

SZ4: SZ4: Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w Gospodarce 4.0 (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania PW)
wtorki, godz. 16:15-18:00
początek zajęć / start on 5 października 2021/ 5th of October 2021

SZ6: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 7 października 2021

SZ7: Współczesne zarządzanie dla inżynierów i naukowców (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja
poniedziałki, godz. 18.15-20.00
początek zajęć 4 października 2021, harmonogram zajęć

Semestr letni 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej uczestników.
Zapisy w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu (od 13.02 do 26.02) roku akademickiego PW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
SL1: Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 25.02.2021

SL2: Wnioskowanie Statystyczne z Pakietem R (15 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 25.02.2021

WYKŁAD ODWOŁANY
SL3: Wstęp do teorii osobliwości (30 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, 14:15-16:00
początek zajęć 22.02.2021

SL4: Rozmowy i rozumowania (spotkania seminaryjne) (30 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
piątki, godz. 16.15-18.00
początek zajęć 26.02.2021

SL5: Mentalne korzyści i utrapienia XXI wieku - kluczowe emocje i psychosyndromy (30 godzin) - wykłady zdalne platforma Google Meet
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 24.02.2021

SL6: Laboratorium: w poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
mgr inż. Barbara Majerska, mgr inż. Aleksandra Przywózka (Wydział Architektury PW)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 1.03.2021
harmonogram spotkań: 1 marca/8 marca/15 marca/22 marca/29 marca/12 kwietnia/19 kwietnia/26 kwietnia 2021 r.

SL7: Współczesne zarządzanie dla inżynierów i naukowców (30 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
Tematy i wykładowcy
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja
środy, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 24.02.2021

Dariusz Aksamit (Wydział Fizyki PW) - koordynacja
wtorki 12.15-14.00
początek zajęć 02.03.2021, terminy zajęć w zakładce harmonogram wykładów
harmonogram zajęć

Semestr zimowy 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia do wykładów na listę mailową uczestników.
Zapisy od 17 września 2020 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2020 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
SZ1: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 12:15-14:00
początek zajęć 9.11.2020

SZ2: Etyka analityczna a teoria ewolucji (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie Google Meet
dr hab. Adrian Kuźniar (Wydział Filozofii UW)
wtorki, godz. 12:15-14:00
początek zajęć 17.11.2020

SZ3: Psychoprofilaktyka zniekształceń osobowości czyli Deformanci są wśród nas (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM lub SKYPE
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 7.10.2020

SZ4: Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w Gospodarce 4.0 (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania PW)
czwartki, godz. 10:15-12:00
początek zajęć 29.10.2020

SZ5: Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)
środy, godz. 12:15-14:00
początek zajęć 2.12.2020

SZ6: Laboratorium: w poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
mgr inż. Barbara Majerska, mgr inż. Aleksandra Przywózka (Wydział Architektury PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, limit 25 osób
początek zajęć 8.10.2020
Harmonogram zajęć: 08.10. 2020/ 22.10.2020/ 05.11.2020/ 19.11.2020/ 03.12.2020/ 17.12.2020 / 14.01.2020/ 28.01.2020

Archiwum