Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Zapisy w systemie USOS od 15 lutego do 2 marca 2023.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć. Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.

Semestr letni 2022/2023

prof. Robert Mroczyński (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, s. 232A Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (Gmach Wydziału Elektrycznego PW, klatka A)
początek zajęć 7 marca 2023

prof. Łukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 8 marca 2023

prof. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania PW)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 15 marca 2023

dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7 marca 2023

prof. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki PW)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 20 marca 2023

dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 219 Gmach Główny PW
początek zajęć od 8 marca 2023

mgr Anna Szalwa (Wydział Architektury PW)
czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6 kwietnia 2023

dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW/ Faculty of Mathematics and Information Science WUT)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00, s. 328 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75/ Monday 14.15-16.00, room 328 Faculty of Mathematics and Information Science
początek zajęć 6 marca 2023/start on 6th March 2023

SL9: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 9 marca 2023

Semestr zimowy 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 30 września 2022.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć.
Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
dr inż. Andrzej Szymon Borkowski (Wydział Geodezji i Kartografii PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 16 listopada 2022
09.11.2022 r. (środa) zajęcia nie odbędą się (zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek)

dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
środy, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 19 października 2022
09.11.2022 r. (środa) zajęcia nie odbędą się (zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek)

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja, wykładowcy z Wydziału Zarządzania PW
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW/ room 306 Main Building WUT
początek zajęć 14 listopada 2022, harmonogram zajęć

SZ4: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 27 października 2022

dr. inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel (Wydział Architektury PW)
czwartki, godz. 10.15-13.00, sala Pracowni Rysunku (III piętro, Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55
początek zajęć 10 listopada 2022

Archiwum