Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Semestr zimowy 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
SZ1: Analiza regresji w praktyce (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 14.15-16.00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 72 miejsc
początek zajęć 3.10.2019

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 9.10.2019

prof. Marek Dobosz (PW)
poniedziałki, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.10.2019

SZ5: Etyka a teoria ewolucji (15 godzin)
dr hab. Adrian Kuźniar (Instytut Filozofii UW)
wtorki, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.11.2019

SZ6: Psychologia biznesu dla inżynierów (30 godzin) - wykład bez punktów ECTS
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 2.10.2019

SZ7: Iluzja Wiedzy i Granice Poznania (15 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 17.30-19.30, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 72 miejsc
początek zajęć 12.11.2019

SZ8: Metody teorii osobliwości symplektycznych (15 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 405 Gmach MiNI
początek zajęć 5.11.2019

Semestr letni 2019/2020

SL1: (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)


SL2: (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)


prof. Tomasz Wiśniewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW)


dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)


SL5: Psychologia zarządzania dla inżynierów (30 godzin) - wykład bez punktów ECTS
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)


Semestr zimowy 2018/2019

Zapisy od 17 do 29 września 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
SZ1: Czy mogliśmy zrobić coś innego, niż uczyniliśmy? Analityczne wprowadzenie do filozoficznego sporu o wolność, determinizm i realność przyszłości (15 godzin)
dr hab. Adrian Kuźniar (UW)
poniedziałki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 15.10.2018
12 listopada br. - brak zajęć

SZ2: Wstep do mechaniki kwantowej (15 godzin)
dr hab. Andrzej Dragan (UW)
czwartki, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 4.10.2018
11 października br. - brak zajęć

SZ3: Elementy współrzędnościowych systemów pomiarowych (15 godzin)
prof. Adam Woźniak (PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 8.10.2018
15 października br. - brak zajęć

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 12.15-16.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
początek zajęć 24.10.2018

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 16.15-20.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
początek zajęć 24.10.2018

SZ6: Wspomaganie Decyzji przy Wielorakości Celów w Praktyce Inżynierskiej - Wybrane Zagadnienia
prof. Marianna Jacyna (PW)
czwartki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 4.10.2018

Semestr letni 2018/2019

Zapisy do końca lutego 2019 r. Osoby niezapisane internetowo nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
SL1: Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin)
dr hab. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 14.15-16.00, s. 219 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
początek zajęć 21.02.2019

SL2: Wnioskowanie Statystyczne z Pakietem R (15 godzin)
dr hab. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16.15-18.00, s. 219 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
początek zajęć 21.02.2019

SL3: Metody prowadzenia badań i statystycznej analizy wyników. (30 godzin)
prof. Marek Dobosz (PW)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 94 miejsc
początek zajęć 25.02.2019

SL4: Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie. (15 godzin)
dr Bartłomiej Skowron (PW)
środy, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 94 miejsc
początek zajęć 20.02.2019

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 12.15-16.00, s. 213 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
początek zajęć 27.02.2019

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
środy, godz. 16.15-20.00, s. 213 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 25 miejsc
początek zajęć 27.02.2019

SL7: Wprowadzenie do strukturalnej stabilności. (15 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
czwartki, godz. 16.15-18.00, s. 216 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 14.03.2019

SL8: Niezwykle szczególna teoria względności - wstęp. (15 godzin)
dr hab. Andrzej Dragan (UW)
środy, godz. 10.15-12.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 94 miejsc
początek zajęć 20.02.2019

Archiwum