Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Semestr letni 2023/2024

Wykłady dla doktorantów i studentów II stopnia studiów. Zapisy w Szkole Doktorskiej PW, w systemie USOS.
I-tura zapisów na przedmioty i seminaria - 14.02.2024, godz. 20:00 - 21.02.2024, godz. 23:59
Weryfikacja zapisów - 22.02-24.02.2024
II-tura zapisów na przedmioty - 26.02.2024, godz. 20:00 - 29.02.2024, godz. 23:59
Początek zajęć - 04.03.2024
Możliwość złożenia wniosku o wypisanie się z zajęć do 15.03.2024.
SL1: Przedsiębiorstwo 4.0. Koncepcja-model-praktyka (15 godzin)
prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania PW)
zajęcia w środy 18.15-20.00, Terminy zajęć: środy 6 / 13 / 20 / 27 marca oraz 3 /10 / 17 kwietnia 2024r.
miejsce: 219, GG PW

SL2: Rysunek odręczny jako narzędzie pracy inżyniera (15 godzin)
dr inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel ( Wydział Architektury PW)
zajęcia w poniedziałki 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04 - od godziny 12:15 do 14:00 oraz 6.05 - od godziny 12:15 do 15:00
miejsce: Pracownia Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, sala 325, III piętro, Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55

SL3: Podstawy wnioskowania statystycznego dla inżynierów (15 godzin)
dr hab. Anna Dembińska, prof. ucz. (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
zajęcia w poniedziałki godz. 16.15-18.00
miejsce: sala 105, Gmach Wydziału MINI PW, ul. Koszykowa 75

SL4: Wizyjne techniki skanowania i przetwarzania danych 3D (15 godzin)
prof. dr hab. inż. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki PW)
zajęcia w poniedziałki w godz. 14:15 do 16:00
miejsce: sala 14, Wydział Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8

WYKŁAD ANULOWANY
SL5: Matematyka tropikalna (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof.ucz. (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
zajęcia w piątki 16:00-19:00
miejsce: sala 101, Gmach Wydziału MINI PW, ul. Koszykowa 75

Wykłady dla studentów I i II stopnia studiów.
Zapisy w Centrum Studiów Zaawansowanych PW, w systemie USOS, od 14.02.2023 r. Zajęcia rozpoczynają się 26.02.2024.
SL6: Deformanci są wśród nas, czyli psychoprofilaktyka zniekształceń osobowości (30 godzin)
dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
środa, godz. 16.15-18.00, s. 219 Gmach Główny PW

SL7: Rozmowy i Rozumowania (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
Czwartek, godz. 16.15-18.00
miejsce: sala 101, Gmach Wydziału MINI PW, ul. Koszykowa 75

Semestr zimowy 2023/2024

Wykłady dla doktorantów i studentów II stopnia studiów. Zapisy w Szkole Doktorskiej PW, w systemie USOS.
Harmonogram zapisów:
Rozpoczęcie zapisów na przedmioty I tura, 29.09.2023, godz. 20.00
Zakończenie zapisów na przedmioty I tura, 08.10.2023, godz. 23.59
Rozpoczęcie zapisów na przedmioty II tura, 12.10.2023, godz. 20.00
Zakończenie zapisów na przedmioty II tura, 15.10.2023, godz. 23.59
Rozpoczęcie zajęć, 16.10.2023
SZ1: Monitorowanie wysiłku fizycznego (30 godzin)
dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki PW)
Poniedziałek, godz. 14.15-16.00, s. 306 Gmach Główny PW

SZ2: Podstawy rozpoznawania obrazów (30 godzin)
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
Środa, godz. 10.15-12.00, s. 314, Gmach MiNI ul. Koszykowa 75 . Jest to sala przystosowana do pracy na laptopach studentów.

SZ3: Rozmowy i Rozumowania (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
Czwartek, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW

SZ4: Psychologia wpływu społecznego - jak wpływamy na innych i jak inni wpływają na nas (30 godzin)
dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
Środa, godz. 14.15-16.00, s. 306 Gmach Główny PW

SZ5: Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin)
dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)
Środa, godz. 12.15-14.00, s.306 Gmach Główny PW
Zajęcia rozpoczynają się 6 grudnia 2023 r.

Wykład dla studentów I i II stopnia studiów.
SZ6: W poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin)
mgr inż. Barbara Majerska, mgr inż. Aleksandra Przywózka (Wydział Architektury PW)
Poniedziałek, godz. 16.15-18.00, s. 219 Gmach Główny PW
Zapisy w Centrum Studiów Zaawansowanych PW, w systemie USOS, od 18.09.2023 r. Zajęcia rozpoczynają się 27.11.2023.

Semestr letni 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 15 lutego do 2 marca 2023.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć. Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
prof. Robert Mroczyński (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, s. 232A Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (Gmach Wydziału Elektrycznego PW, klatka A)
początek zajęć 7 marca 2023

prof. Łukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 8 marca 2023

prof. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania PW)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 15 marca 2023

dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7 marca 2023

prof. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki PW)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 20 marca 2023

dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 219 Gmach Główny PW
początek zajęć od 8 marca 2023

mgr Anna Szalwa (Wydział Architektury PW)
czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6 kwietnia 2023

dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW/ Faculty of Mathematics and Information Science WUT)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00, s. 328 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75/ Monday 14.15-16.00, room 328 Faculty of Mathematics and Information Science
początek zajęć 6 marca 2023/start on 6th March 2023

SL9: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 9 marca 2023

Semestr zimowy 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 30 września 2022.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć.
Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
dr inż. Andrzej Szymon Borkowski (Wydział Geodezji i Kartografii PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 16 listopada 2022
09.11.2022 r. (środa) zajęcia nie odbędą się (zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek)

dr Leszek Mellibruda (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych)
środy, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 19 października 2022
09.11.2022 r. (środa) zajęcia nie odbędą się (zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek)

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) - koordynacja, wykładowcy z Wydziału Zarządzania PW
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW/ room 306 Main Building WUT
początek zajęć 14 listopada 2022, harmonogram zajęć

SZ4: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 27 października 2022

dr. inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel (Wydział Architektury PW)
czwartki, godz. 10.15-13.00, sala Pracowni Rysunku (III piętro, Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55
początek zajęć 10 listopada 2022

Archiwum