Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr letni 2018/2019

Zapisy do końca lutego 2019 r. Osoby niezapisane internetowo nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Równania różniczkowe zwyczajne (30 godzin)
prof. Wojciech Domitrz (PW)
poniedziałki, godz. 12.15-14.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 49 miejsc
początek zajęć 25.02.2019

L2: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 94 miejsc
początek zajęć 26.02.2019

Semestr zimowy 2018/2019

Zapisy od 17 do 29 września 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Z1: Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (30 godzin)
prof. Marek Gągolewski (PW)
wtorki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Z2: Podstawy sensorów chemicznych i biosensorów - budowa i zastosowania (30 godzin)
prof. Elżbieta Malinowska (PW)
wtorki, godz. 10.15-12.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc

Z3: Wybrane Zagadnienia Termodynamiki Technicznej (30 godzin)
prof. Tomasz Wiśniewski (PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Z4: Wstęp do analizy geometrycznej (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Semestr letni 2017/2018

Zapisy od 12 do 18 lutego 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca marca 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
środy, godz. 14:15-17:00, s. 226 Gmach Główny PW - uwaga 10 spotkań po 3h
początek zajęć 21.02.2018

L2: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.02.2018

Semestr zimowy 2017/2018


Zapisy i wypisy tylko do 27.10.2017, po tym terminie wszystkie zapisane osoby zostaną przeniesione do programu USOS. Nie dotyczy osób spoza PW.
Z1: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych (30 godzin)
prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Z2: Czy geny są odpowiedzialne za wszystko? (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 10.10.2017

Z3: Uogólnione modele liniowe z pakietem R (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 5.10.2017

Z4: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
piatki, godz. 14:15-16:00, s. 111 Gmach Fizyki PW
początek zajęć 6.10.2017

Z5: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Archiwum