Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr letni 2017/2018

Zapisy od 12 do 18 lutego 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca marca 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
środy, godz. 14:15-17:00, s. 226 Gmach Główny PW - uwaga 10 spotkań po 3h
początek zajęć 21.02.2018

L2: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.02.2018

Semestr zimowy 2017/2018


Zapisy i wypisy tylko do 27.10.2017, po tym terminie wszystkie zapisane osoby zostaną przeniesione do programu USOS. Nie dotyczy osób spoza PW.
Z1: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych (30 godzin)
prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Z2: Czy geny są odpowiedzialne za wszystko? (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 10.10.2017

Z3: Uogólnione modele liniowe z pakietem R (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 5.10.2017

Z4: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
piatki, godz. 14:15-16:00, s. 111 Gmach Fizyki PW
początek zajęć 6.10.2017

Z5: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Semestr zimowy 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
Z1: Nanojonika i przewodniki superjonowe (30 godzin)
prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Z2: Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 6.10.2016

Z3: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Z4:Struktura czasu i przestrzeni: wstęp do szczególnej i ogólnej teorii względności (30 godzin)
Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Semestr letni 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
L1: Zasady wariacyjne w naukach przyrodniczych
Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.02.2017

L2: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
wtorki, godz. 14:15-17:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2017

prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2017

L4: Kosmonautyka (30 godzin)
prof. Piotr Wolański (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2017

L5: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
UWAGA zmiana terminu! czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2017

Archiwum