Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr letni 2023/2024

Wykłady dla doktorantów i studentów II stopnia studiów. Zapisy w Szkole Doktorskiej PW, w systemie USOS.
I-tura zapisów na przedmioty i seminaria - 14.02.2024, godz. 20:00 - 21.02.2024, godz. 23:59
Weryfikacja zapisów - 22.02-24.02.2024
II-tura zapisów na przedmioty - 26.02.2024, godz. 20:00 - 29.02.2024, godz. 23:59
Początek zajęć - 04.03.2024
Możliwość złożenia wniosku o wypisanie się z zajęć do 15.03.2024.
WYKŁAD ANULOWANY
L1: Wprowadzenie do teorii osobliwości (30 godzin)
prof. dr hab. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
zajęcia w wtorki w godz. 16:15 do 18:00
miejsce: sala 101, Gmach Wydziału MINI PW, ul. Koszykowa 75

Semestr zimowy 2023/2024

Wykłady dla doktorantów i studentów II stopnia studiów. Zapisy w Szkole Doktorskiej PW, w systemie USOS.
Harmonogram zapisów:
Rozpoczęcie zapisów na przedmioty I tura, 29.09.2023, godz. 20.00
Zakończenie zapisów na przedmioty I tura, 08.10.2023, godz. 23.59
Rozpoczęcie zapisów na przedmioty II tura, 12.10.2023, godz. 20.00
Zakończenie zapisów na przedmioty II tura, 15.10.2023, godz. 23.59
Rozpoczęcie zajęć, 16.10.2023
Z1: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
Wtorek, godz. 16.15-18.00, s. 134 Gmach Główny PW

Z2: Terapie XXI wieku (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
Wtorek, godz. 14.15-16.00, s. 219 Gmach Główny PW

Z3: Układy złożone. Przypadkowość i przewidywalność (30 godzin)
prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Środa, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW
Zajęcia rozpoczynają się 25 października 2023

Semestr letni 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 15 lutego do 2 marca 2023.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć. Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
czwartki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 9 marca 2023

WYKŁAD ANULOWANY
prof. Bogusława Karpińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 7 marca 2023

WYKŁAD ANULOWANY
prof. Mirosław Karpierz (Wydział Fizyki PW)
czwartki, godz. 10:15-12:00, s. Gmach Główny PW
początek zajęć 9 marca 2023

Semestr zimowy 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 30 września 2022.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć.
Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)/ Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences)
czwartki, godz. 14.15-16.00/ Thursday 14.15-16.00 PM, s.226 Gmach Główny PW/ room 226 Main Building WUT
początek zajęć 20 października 2022

WYKŁAD ANULOWANY
prof. Rajmund Bacewicz (Wydział Fizyki PW/ Faculty of Physics WUT)
wtorki, godz. 10.15-12.00/ Tusaday 10.15-12.00 PM, s.226 Gmach Główny PW/ room 226 Main Building WUT
początek zajęć 17 października 2022

prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 18.15-20.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 20 października 2022

prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 12.15-14.00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 18 października 2022

prof. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 103 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 18 października 2022

Z6: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 25 października 2022

Archiwum