Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr zimowy 2022/2023

Zapisy w systemie USOS od 30 września 2022.
Możliwość samodzielnych wypisów w systemie USOS w terminach wpisanych w USOS, po tych datach wymagane zgody na wypis.
Zasady rezygnacji z zajęć: doktorant składa podanie (na adres ilona.sadowska@pw.edu.pl), podpisane przez promotora doktoranta i prowadzącego zajęcia, adresowane do Dyrektora CSZ PW z uzasadnioną prośbą o wypisanie z zajęć.
Decyzję o wypisaniu z zajęć podejmuje Dyrektor CSZ PW.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)/ Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences)
czwartki, godz. 14.15-16.00/ Thursday 14.15-16.00 PM, s.226 Gmach Główny PW/ room 226 Main Building WUT
początek zajęć 20 października 2022

WYKŁAD ANULOWANY
prof. Rajmund Bacewicz (Wydział Fizyki PW/ Faculty of Physics WUT)
wtorki, godz. 10.15-12.00/ Tusaday 10.15-12.00 PM, s.226 Gmach Główny PW/ room 226 Main Building WUT
początek zajęć 17 października 2022

prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 18.15-20.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 20 października 2022

prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 12.15-14.00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 18 października 2022

prof. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 103 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 18 października 2022

Z6: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 25 października 2022

Semestr letni 2022/2023

prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)


prof. Bogusława Karpińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)


Semestr letni 2021/2022

Zapisy w systemie USOS w terminie 10-20.02.2022.
Możliwość wypisów do końca marca 2022 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności.


W przypadku wykładów zdalnych, wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej zapisanych uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.
Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział SIMR PW)
piątki, godz. 12:15-14:00
początek zajęć od marca 2022

Równania różniczkowe cząstkowe dla inżynierów (30 godzin) - zajęcia stacjonarne
dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 426A Gmach Główny PW
początek zajęć od marca 2022

Semestr zimowy 2021/2022

Zapisy w systemie USOS w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu roku akademickiego PW.
Możliwość wypisów do końca października 2021 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich. W razie problemów z logowaniem do USOS, prosimy o kontakt z macierzystym Wydziałem PW.

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej zapisanych uczestników.
Z1: Przypadkowość, chaos, przewidywalność (30 godzin)/ Randomness, Chaos, Predictability (30 hours) - wykład zdalny w języku angielskim/English course on-line on ZOOM platform - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
Marek Kuś, prof. dr hab. (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)/ Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00/ Monday 16.15-18.00 PM
początek zajęć / start on 4 października 2021/ 4th of October 2021

Z2: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin) - wykłady zdalne na platformie Google Meet
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 5 października 2021

Z3: Wprowadzenie do uczenia maszyn (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki, godz. 18.15-20.00
początek zajęć 7 października 2021

Z4: Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00
początek zajęć 4 października 2021

Z5: Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 10.15-12.00
początek zajęć 5 października 2021

Z6: Elementy modelowania statystycznego (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki 14.15-16.00
początek zajęć 14 października 2021

Z7: Wprowadzenie do teorii osobliwości (30 godzin)/ Introduction to singularitiy theory (30 hours) - wykład zdalny w języku angielskim/English course on-line on TEAMS platform - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 12.15-14.00/ Tuseday 12.15-14.00 PM
początek zajęć 12 października 2021/ start on 12th of October 2021

Z8: Iluzja Wiedzy i Granice Poznania (15 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 12.15-14.00
początek zajęć 8 listopada 2021

Semestr letni 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej uczestników.
Zapisy w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu (od 13.02 do 26.02) roku akademickiego PW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
L1: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin) - wykłady zdalne platforma Google Meet
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 23.02.2021

L2: Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział SIMR PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00
początek zajęć 23.02.2021

Semestr zimowy 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia do wykładów na listę mailową uczestników.
Zapisy od 17 września 2020 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2020 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Z1: Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
środy, godz. 9:15-11:00
początek zajęć 7.10.2020

Z2: Wprowadzenie do uczenia maszyn (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 17.15-20.00
początek zajęć 5.10.2020

Z3: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00
początek zajęć 13.10.2020

Z4: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych i (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 7.10.2020

Z5: Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00
początek zajęć 5.10.2020

Z6: Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 10.15-12.00
początek zajęć 6.10.2020

Z7: Wnioskowanie statystyczne z elementami planowania eksperymentu (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki 14.15-16.00
początek zajęć 15.10.2020

Archiwum