Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr letni 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia na wykłady według listy mailowej uczestników.
Zapisy w okresie rejestracyjnym wg harmonogramu (od 13.02 do 26.02) roku akademickiego PW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
L1: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin) - wykłady zdalne platforma Google Meet
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00
początek zajęć 23.02.2021

L2: Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin) - wykłady zdalne platforma TEAMS
prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział SIMR PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00
początek zajęć 23.02.2021

Semestr zimowy 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie. Wykładowcy wysyłają zaproszenia do wykładów na listę mailową uczestników.
Zapisy od 17 września 2020 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2020 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Z1: Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
środy, godz. 9:15-11:00
początek zajęć 7.10.2020

Z2: Wprowadzenie do uczenia maszyn (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 17.15-20.00
początek zajęć 5.10.2020

Z3: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00
początek zajęć 13.10.2020

Z4: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych i (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00
początek zajęć 7.10.2020

Z5: Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00
początek zajęć 5.10.2020

Z6: Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie ZOOM
prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 10.15-12.00
początek zajęć 6.10.2020

Z7: Wnioskowanie statystyczne z elementami planowania eksperymentu (30 godzin) - zajęcia zdalne na platformie TEAMS
dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
czwartki 14.15-16.00
początek zajęć 15.10.2020

Archiwum