Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr zimowy 2020/2021

Wykłady prowadzone zdalnie.
Zapisy od 17 września 2020 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2020 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Z1: Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin)
dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
środy, godz. 9:15-11:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.10.2020

prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 17.15-20.00, s. .. Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 5.10.2020

Z3: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6.10.2020

Z4: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych i (30 godzin)
prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s.226 Gmach Główny PW
początek zajęć 7.10.2020

prof. Zbigniew Lonc (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2020

prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne UW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6.10.2020

Semestr letni 2019/2020

Zgodnie z wytycznymi władz Uczelni, wykłady CSZ PW zostają odwołane w terminie 12.03-15.05.2020 r. W razie zmiany terminów, będą zamieszane kolejne informacje.

Możliwość zapisów i wypisów (w szczególnych przypadkach) jedynie do końca marca 2020 r. Po tym terminie wypisanie i zapisanie na wykłady uruchomione z początkiem semestru nie będą możliwe - bez wyjątku. Nie będą również honorowane osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ, spoza listy. Prosimy o uwzględnienie powyższego przy ewentualnych próbach zmiany po marcu br.

Wykłady CSZ PW - praca zdalna

L1: Matematyczna Struktura Czasu i Przestrzeni II. Wstęp do Ogólnej Teorii Względności (30 godzin)
prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s.431 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 20 miejsc
początek zajęć 4.03.2020

WYKŁAD ODWOŁANY
prof. Wojciech Domitrz (PW)
poniedziałki, godz. 12:15-14:00, s.105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 2.03.2020

L3: Teoria drgań (30 godzin) - uwaga! modyfikacja sylabusa
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
wtorki, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.03.2020

L4: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.03.2020

Semestr zimowy 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z informacjami: Zasady korzystania z kont studenckich
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Z1: Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 72 miejsc
początek zajęć 8.10.2019

dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny PAN)
czwartki, godz. 16.15-18.00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 72 miejsc
początek zajęć 3.10.2019

prof. dr hab. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 9.10.2019

prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
poniedziałki, godz. 16.15-19.00, s. 329 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 90 miejsc
początek zajęć 7.10.2019

Z5: Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin)
dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
do potwierdzenia, może ulec zmianie - poniedziałki, godz. 10:15-12:00, s. 226 Gmach Główny PW

Z6: Niezwykle szczególna teoria względności (30 godzin)
dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)
czwartki, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 3.10.2019

Semestr zimowy 2018/2019

Zapisy od 17 do 29 września 2018 r. Możliwość wpisów i wypisów do końca października 2018 r., po tej dacie brak możliwości zmian na listach obecności. Osoby niezapisane na stronie internetowej CSZ nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Z1: Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (30 godzin)
prof. Marek Gągolewski (PW)
wtorki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Z2: Podstawy sensorów chemicznych i biosensorów - budowa i zastosowania (30 godzin)
prof. Elżbieta Malinowska (PW)
wtorki, godz. 10.15-12.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc

Z3: Wybrane Zagadnienia Termodynamiki Technicznej (30 godzin)
prof. Tomasz Wiśniewski (PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Z4: Wstęp do analizy geometrycznej (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
wtorki, godz. 16.15-18.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 96 miejsc
początek zajęć 9.10.2018

Semestr letni 2018/2019

Zapisy do końca lutego 2019 r. Osoby niezapisane internetowo nie będą uwzględniane przy zaliczeniu wykładów, bez wyjątku.
Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
L1: Równania różniczkowe zwyczajne (30 godzin)
prof. Wojciech Domitrz (PW)
poniedziałki, godz. 12.15-14.00, s. 105 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, limit 49 miejsc
początek zajęć 25.02.2019

L2: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
wtorki, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW, limit 94 miejsc
początek zajęć 26.02.2019

Archiwum