Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

Studia I stopnia - MISP

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Politechniczne

W semestrze letnim 2011/2012 w Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomione zostały zajęcia na poziomie zaawansowanym dla studentów 2. semestru studiów I stopnia na Politechnice Warszawskiej. Przeznaczone są dla najlepszych studentów, którzy są w stanie podołać wymaganiom na wyższym poziomie, niż na analogicznych zajęciach z programu studiów. Zajęcia są prowadzone dla małej liczebnie grupy studentów, a o przyjęciu decyduje liczba punktów z rekrutacji na studia i średnia ocen z pierwszego semestru studiów.

Uczęszczanie na zajęcia wymaga akceptacji dziekana wydziału, na którym zarejestrowany jest student. Zaliczenie tych przedmiotów będzie uznawane na wydziale jako zamiennik odpowiedniego przedmiotu z programu studiów. Studenci mają też prawo do niezależnego uczęszczania i zaliczania podobnych przedmiotów realizowanych na swoim wydziale.

Dodatkowe szczegółowe regulacje dotyczące studentów, którzy chcą uczęszczać na zajęcia (w tym warunków do wyrażenia na to zgody), określane są przez dziekana wydziału, na którym zarejestrowany jest student.

Studenci, którzy chcą uczęszczać na wybrane zajęcia, proszeni są o zapisanie się na listę zajęciową (linki poniżej) z podaniem imienia, nazwiska, wydziału, nr albumu, liczby punktów z rekrutacji na studia oraz średniej ocen z pierwszego semestru (informacja ta może być dosłana po zakończeniu semestru). W procesie przyjmowania na zajęcia będziemy prosić dziekanaty wydziałów o potwierdzenie danych studentów.

Semestr zimowy 2012/2013

Zajęcia zostaną uruchomione po zapisie odpowiedniej liczby osób, po 1 marca br.
MISP4: Matematyka - kurs dla zaawansowanych II (45 godzin)(3 godz. tygodniowo)
poniedziałki, godz. 8:00 - 10.00, s.105A - Gmach MiNI i piątki, godz. 14.00-16.00, s.105 - Gmach MiNI

MISP5: Laboratorium podstaw fizyki (10 tygodni)(3 godz. tygodniowo)
początek zajęć w drugim tygodniu października 2012, konieczność wyboru jednego terminu zajęć dla minimum 8 osób

Semestr letni 2012/2013

MISP1: Matematyka - kurs dla zaawansowanych (60 godzin)(4 godz. tygodniowo)
prof. Andrzej Fryszkowski (Wydział MiNI PW)
poniedziałki, godz. 13.00 - 15.00 lub/i środy, godz. 12:00 - 14:00 lub 14.00 - 16.00 lub/i czwartki, godz. 8.00 - 10.00 lub/i piątki, godz. 8:00 - 10:00 lub 14:00 - 16:00
PROSIMY O WYBÓR DWÓCH DOGODNYCH TERMINÓW PRZY ZAPISACH

MISP2: Fizyka - kurs dla zaawansowanych (60 godzin)(4 godz. tygodniowo)
prof. Mirosław Karpierz, prof. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki PW)
wtorki, godz. 15:00 - 17:00 i piątki, godz. 13:00 - 15:00, s.111 Gmach Fizyki

Archiwum