Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Semestr letni 2011/2012

Jeśli nie jest napisane inaczej w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru letniego 2012.
prof. Jan Fronk (UW)
wtorki, godz. 16:15 - 18:00, s.306 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 17 kwietnia 2012 r.


prof. Teresa Regińska (IM PAN)
piątki, godz. 14:15 - 16:00, s.226 Gmach Główny PW


prof. Piotr Girdwoyń, prof. Ewa Bulska, dr Barbara Wagner, dr hab. Andrzej Witowski, dr hab. Andrzej Wysmołek, dr Jolanta Borysiuk (UW, Centrum Nauk Sądowych)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, s.226 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 1 marca 2012 r.


SL4: Miary odporności modeli liniowych na zaburzenia w danych obserwacyjnych - obserwacje nieskorelowane i skorelowane (15 godzin)
prof. Witold Prószyński (PW)
wtorki, godz. 16:15 - 18:00, s.226 Gmach Główny PW


prof. Zbigniew Pakieła (PW)
początek zajęć 29 lutego
środy, godz. 14:15 - 17:00, s.226 Gmach Główny PW

prof. Małgorzata Lewandowska, prof. Jarosław Mizera, prof. Krzysztof Sikorski, prof. Zbigniew Pakieła, dr inż. Wojciech Święszkowski, dr inż. Wojciech Spychalski (PW)
zajęcia od połowy semestru
poniedziałki, godz. 16:15 - 19:00, s.306 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 16 kwietnia 2012

SL7: Poznawanie złożoności (15 godzin)
prof. Marek Demiański (UW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, s.306 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 1 marca 2012

Semestr zimowy 2011/2012

Jeśli nie jest napisane inaczej w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października 2011.
SZ1: Psychologia osobowości i wspierania rozwoju osobowości (15 godzin) uwaga: wykład skrócony do 15h
dr Dorota Kobylińska (UW)
poniedziałki, godz. 14:15 - 16:00, s. 219 Gmach Główny PW


prof. Elżbieta Jarzębowska (PW)
wtorki, godz. 12:15 - 14:00, s.226 Gmach Główny PW

Archiwum