Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

LISTA ZAPISANYCH

SL2: Analiza danych z pakietem R (grupa II - wersja zaawansowana)

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1Bradley RswQieYcAviochHYW. Zarządzania
2Mark pBbcIQwkdqvPGezCW. Transportu