Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr letni 2011/2012


Jeśli nie jest napisane inaczej w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru letniego 2012.
L1: Narzędzia geometrii (30 godzin)
prof. Irmina Herburt (PW)
piątki, godz. 12:15 - 14:00, s.226 Gmach Główny PW
w dniu 24.02.12 - zamiast zajęć wykład pt. "Matematyka i poezja" prof. M. Hellera w Małej Auli GG, godz. 12.00


prof. Mieczysław Muraszkiewicz (PW)
wtorki, godz. 13:15 - 16:00, s. 437a Gmach Główny PW


prof. Zbigniew Lonc (PW)
poniedziałki, godz. 16:15 - 18:00, s. 226 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 27 lutego

L4: Analiza zespolona z elementami transformat całkowych (30 godzin)
dr Marian Majchrowski (PW)
środy, godz. 12:15 - 14:00, s.226 Gmach Główny PW


Profesorowie: Piotr Wilczek, Krzysztof Rutkowski, Jan Kieniewicz, Joanna Partyka, Szymon Wróbel, Ewa Łukaszyk, Janusz Rieger, Jolanta Sujecka, Maria Kalinowska, Witold Wołodkiewicz, Jan Miernowski (UW, IBI Artes Liberales)
poniedziałki, godz. 15:30 - 18:00, s.208 Gmach Główny PW, uwaga: początek zajęć 20 lutego

Semestr zimowy 2011/2012

Jeśli nie jest napisane inaczej w opisie danego wykładu, wykłady podstawowe/specjalne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października 2011.
Z1: Elementy mechaniki ogólnej (30 godzin)
z powodu zbyt niskiej frekwencji, wykład anulowany
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, s.226 Gmach Główny PW

Z2: Metody Spektroskopowe (30 godzin)
z powodu zbyt niskiej frekwencji, wykład anulowany
prof. Michał Malinowski (PW), prof. Rajmund Bacewicz (PW), prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN)
środy, godz. 12:15 - 14:00, s. 208 Gmach Główny PW


prof. Marian Grynberg (UW)
czwartki, godz. 10:15 - 12:00, s. 208 Gmach Główny PW


Z4: Statystyka matematyczna (30 godzin)
prof. Ryszard Zieliński (IM PAN)
poniedziałki, godz. 8:15 - 10:00, s. 208 Gmach Główny PW


Z5: Sterowanie układami dynamicznymi (30 godzin)
z powodu zbyt niskiej frekwencji, wykład anulowany
prof. Bronisław Jakubczyk (IM PAN)
środy, godz. 16:15 - 18:00, s. 226 Gmach Główny PW


prof. Mirosław Karpierz (PW)
czwartki, godz. 16:15 - 18:00, Audytorium Fizyki - Gmach Fizyki

prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 14:15 - 16:00, s. 208 Gmach Główny PW

Archiwum