Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

Studia I stopnia - MISP

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Politechniczne

W semestrze letnim 2011/2012 w Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomione zostaną zajęcia na poziomie zaawansowanym dla studentów 2. semestru studiów I stopnia na Politechnice Warszawskiej. Przeznaczone są dla najlepszych studentów, którzy będą w stanie podołać wymaganiom na wyższym poziomie, niż na analogicznych zajęciach z programu studiów. Zajęcia będą prowadzone dla małej liczebnie grupy studentów, a o przyjęciu na nie decydować będzie liczba punktów z rekrutacji na studia i średnia ocen z pierwszego semestru studiów.

Uczęszczanie na zajęcia wymaga akceptacji dziekana wydziału, na którym zarejestrowany jest student. Zaliczenie tych przedmiotów będzie uznawane na wydziale jako zamiennik odpowiedniego przedmiotu z programu studiów. Studenci mają też prawo do niezależnego uczęszczania i zaliczania podobnych przedmiotów realizowanych na swoim wydziale.

Dodatkowe szczegółowe regulacje dotyczące studentów, którzy chcą uczęszczać na zajęcia (w tym warunków do wyrażenia na to zgody), określane są przez dziekana wydziału, na którym zarejestrowany jest student.

Studenci, którzy chcą uczęszczać na wybrane zajęcia, proszeni są o zapisanie się na listę zajęciową (linki poniżej) z podaniem imienia, nazwiska, wydziału, nr albumu, liczby punktów z rekrutacji na studia oraz średniej ocen z pierwszego semestru (informacja ta może być dosłana po zakończeniu semestru). W procesie przyjmowania na zajęcia będziemy prosić dziekanaty wydziałów o potwierdzenie danych studentów.

Semestr letni 2011/2012

Uwaga: zapisy do środy 15 lutego, ogłoszenie list kwalifikacyjnych do piątku 17 lutego 2012 r.
MISP1: Matematyka - kurs dla zaawansowanych (60 godzin)(4 godz. tygodniowo)
prof. Andrzej Fryszkowski (Wydział MiNI PW)
środy, godz. 12:00 - 14:00 i piątki, godz. 14:00 - 16:00, s.105 Gmach MiNI

MISP2: Fizyka - kurs dla zaawansowanych (60 godzin)(4 godz. tygodniowo)
prof. Mirosław Karpierz, prof. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki PW)
wtorki, godz. 14:00 - 16:00 i piątki, godz. 12:00 - 14:00, s.111 Gmach Fizyki

Semestr zimowy 2012/2013

MISP4: Matematyka - kurs dla zaawansowanych II (45 godzin)(3 godz. tygodniowo)

MISP5: Laboratorium podstaw fizyki (30 godz.)(2 godz. tygodniowo)

MISP6: Laboratorium chemiczne (15 godz.)(1 godz. tygodniowo)