Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

LISTA ZAPISANYCH

SL4: Psychologia emocji i zachowań społecznych - kurs podstawowy

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1Bradley MZIqVvudW. Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2Mark irrXjdUbeglunbuW. Matematyki i Nauk Informacyjnych
3JimmiXS FpvJyoXhVxIW. Inżynierii Materiałowej
4Barnypok IQQzuoOnW. Fizyki
5Barnypok aRXYtGaEJDMEuW. Inżynierii Chemicznej i Procesowej
6Barnypok VUTWmjaPYfnjXDUtiHW. Elektroniki i Technik Informacyjnych