Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

SYMPOZJA TOPTECHNIKA

Semestr letni 2013/2014

Marek Darecki, Prezes WSK "PZL-Rzeszów" S.A., Pratt&Whitney Poland, Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza"
29 maja 2014 r., godz. 16.15, s. 134 - Gmach Główny PW

Prof. Bartosz Andrzej Grzybowski, K. Burgess Professor of Physical Chemistry and Chemical Systems Engineering, Director of the DoE Non-Equilibrium Research Center Northwestern University, Department of Chemistry and Depertment of Chemical and Biological Engineering Evanston, USA
27 marca 2014 r., godz. 16.15, s. 329 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 75

Semestr zimowy 2013/2014

Profesor Maciej Chorowski, Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, Politechnika Wrocławska
16 stycznia 2014 r., godz. 16.15, s. 134 - Gmach Główny PW

Profesor Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, EC Grupa
25 listopada 2013 r., godz. 16.15, Mała Aula - Gmach Główny PW