Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

SEMINARIA


prof. Stephen Yau, Instytut Fizyki, University of Illinois at Chicago, wygłosi odczyt pt.:
"Kohn-Rossi cohomology and nonexistence of CR morphisms between compact strongly pseudoconvex CR manifolds"

One of fundamental questions in CR geometry ask: Given two strongly pseudoconvex CR manifolds X1 and X2 of dimension n-1, determine whether there is a non-constant CR morphism between them. In this lecture we use Kohn-Rossi cohomology to show the non-existence of non-constant CR morphism between such two CR manifolds. Specifically, we show that there is no non-constant CR morphism from X1 to X2 if dimHp,qKR(X1)<dimHp,qKR(X2) for any (p,q) with 0<q<n-1.

5 lipca 2016 r. o godz. 15.15, s. 403 - Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8, Warszawa
W dniu 18 grudnia 2008 r. o godz. 15:15 w sali Senatu (Gmach Główny) odbędzie się Seminarium, na którym Profesor Michel Armand z Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides, CNRS, Francja wygłosi referat pt. " 'Ionics', the other side of our electronic society".
W dniu 2 pazdziernika 2008 r. o godz. 16:15 w sali 123 (Gmach Glowny) odbedzie się Seminarium, na którym dr Wieslaw K. Binienda, Profesor i Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w The University of Akron, Akron, Ohio, USA wygłosi referat pt. "Experimental and Numerical Investigations of Braided Composite Materials for Jet Engine Applications" ("Badania eksperymentalne i numeryczne dla materiałów złożonych plecionych, stosowanych w silnikach odrzutowych").