Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

SEMINARIA SPECJALISTYCZNE


Seminarium Specjalistyczne - WYZWANIA MODELOWANIA INŻYNIERSKIEGO I BIZNESOWEGO


Wykłady odbędą się od godz. 15:00 w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie (obok Wydziału Inżynierii Lądowej, ul. Al. Armii Ludowej 16)

Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

13.03.2018 "Internet Rzeczy w Smart Cities", Prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

10.04.2018 Konferencja Naukowa, "Zarządzanie 4.0", miejsce: CZIiTT w godz. 10-17

15.05.2018 "Modele organizacji w pełni zorientowanych na wiedzę", Dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuSeminarium Specjalistyczne - WYZWANIA MODELOWANIA INŻYNIERSKIEGO I BIZNESOWEGO


Wykłady odbędą się w godzinach 15:00-16:15 - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie (obok Wydziału Inżynierii Lądowej, ul. Al. Armii Ludowej 16)

Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

1. Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym

Wykładowca: Dionizy Smoleń
Dyrektor w PWC
Termin i miejsce: 7 marca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

2. Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych

Wykładowca: dr inż. Eryk Głodziński
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji
Termin i miejsce: 21 marca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

3. Koleje Dużych Prędkości - rzeczywistość, uwarunkowania i perspektywy dla Polski

Wykładowca: dr inż. Andrzej Krzyszkowski
Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Termin i miejsce: 4 kwietnia 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

4. Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Wykładowca: dr inż. Piotr Kisielewski
Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Termin i miejsce: 25 kwietnia 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

5. Zarządzanie publiczne - między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu

Wykładowca: dr hab. Marek Ćwiklicki
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczneog w Krakowie
Termin i miejsce: 9 maja 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

6. Informatyzacja uczelni publicznej - ujęcie modelowe

Wykładowcy: Andrzej Zajkowski, Janusz Stańczak
Centrum Informatyzacji PW
Termin i miejsce: 23 maja 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

7. Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej
Termin i miejsce: 6 czerwca 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01Seminarium Specjalistyczne - "Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego"


Wykłady odbędą się w godzinach 16:15-17:30 - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie (obok Wydziału Inżynierii Lądowej, ul. Al. Armii Ludowej 16)

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

11 października 2016 - "Nowoczesne technologie jako podstawa modelowania procesów w polskim leśnictwie", mgr inż. Radomir Bałazy, Zakład Zarządzania Zasobami, Instytut Badawczy Leśnictwa

25 października 2016 - "Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu", prof. dr hab. Marek Lisiński, Kierownik Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 listopada 2016 - "Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego", prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, dr hab. inż. Damian Krenczyk, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

22 listopada 20166 - "Modelowanie funkcji i procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacji wizualnej", dr hab. Ewa Płaczek - prof. nadzw. UE Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Zbigniew Twardowski, Prezes Zarządu s4BI, dr Witold Aleksander Cempel, Cempel Consulting , mgr inż. Dawid Dąbal, Cempel Consulting

6 grudnia 2016 - "Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa? ", dr hab. Piotr Olaf Żylicz-prof. nadzw. PW Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

10 stycznia 2017 - "Era "post lithium" - możliwe ścieżki rozwoju technologii magazynowania energii", dr hab. inż. Marek Marcinek Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

24 stycznia 2017 - "Nowe spojrzenie na kodowanie i przetwarzanie informacji trójwymiarowej", prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska-Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Seminarium specjalistyczne - dr hab. Michał Zawada, Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, wygłosi odczyt pt.:
"Nietrywialne zastosowania optycznych zegarów atomowych"

21 kwietnia 2016 r. o godz. 16.15, s. 134 - Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Seminarium specjalistyczne - prof. Andrew Duchowski, Uniwersytet Clemson, USA i ETH Züric, wygłosi odczyt pt.:
"Symulacja ruchu oka".

7 marca 2016 r. o godz. 14:30, Aula główna CZIiTT, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie
Seminarium Specjalistyczne - "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego"


Wykłady odbędą się w godzinach 16:15-17:30, w sali 4.01 - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie (obok Wydziału Inżynierii Lądowej, ul. Al. Armii Ludowej 16)

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

08.03.2016 - "Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji" - dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

22.03.2016- "Wizualna analiza danych i modelowanie wizualne: wyzwania i paradygmaty przyszłości" - Bartosz Boruck, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski

05.04.2016- "Od wymagań do Javy w mgnieniu oka. Modelowanie oprogramowania w praktyce" - dr hab. inż. Michał Śmiałek, Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska

19.04.2016- "Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data" - prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

10.05.2016- "Komputerowe wspomaganie twórczości organizacji" - prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

24.05.2016- "Chmura 2.0" Jarosław Sokolnicki, Director Business Development at Microsoft

07.06.2016- "Model referencyjny foresightu gospodarczego" - prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka.
Seminarium Specjalistyczne - "Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego"


Wykłady odbędą się w godzinach 16:15-17:30, w sali 4.01 - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej w Warszawie (obok Wydziału Inżynierii Lądowej, ul. Al. Armii Ludowej 16)

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

6.10.2015 "Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych: prototyp systemu archiwizacji dużych zbiorów danych", dr hab. Krzysztof Marasek, mgr Jerzy Piotr Walczak, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

20.10.2015 "Modelowanie procesów wytwarzania", prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk, Wydział Inżynierii Produkcji PW, Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania

3.11.2015 "Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego", dr Karol Klimczak, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego

17.11.2015 "Złamanie niedeterminizmu problemów NP-zupełnych - przyszłość modelowania matematycznego i obliczeń równoległych", mgr inż. Marek Malinowski, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW w Płocku

01.12.2015 "Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali: dane mikroobrazowe, symulacje, wizualizacja", dr inż. Anna Trykozko, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

15.12.2015 "Projekt badawczy - KET Poland (Key Enabling Technologies Poland )", dr Agnieszka Skala Wydział Transportu PW, dr inż. Katarzyna Rostek Wydział Zarządzania PW

12.01.2016 "Modelowanie matematyczne - złożoność obliczeniowa, teoria a praktyka", dr inż. Krzysztof Bryś, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Seminarium specjalistyczne - prof. Andrew Duchowski, Szkoła Informatyki, Uniwersytet Clemson, USA, wygłosi odczyt pt.:
"Analiza badań okulograficznych i symulacja ruchu oka".

3 marca 2015 r. o godz. 16:15 w s. 208 Gmachu Głównego PW
Seminarium Specjalistyczne - "Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego"


Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

03.03.2015 "Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu" dr inż. Wojciech Wróbel, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

17.03.2015 "Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inżynierskiego i biznesowego" Dyr. Andrzej Frydecki, Customer Solution Manager SAP Polska Sp. z o.o.

31.03.2015 "Potencjał współpracy ICM z Politechniką Warszawską" prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Uniwersytet Warszawski

14.04.2015 "Internet produkcyjno-logistyczny - budowa sieci semantycznej z zastosowaniem inżynierii ontologii i mereotopologii czasoprzestrzennej - podejście eScop" dr inż. Stanisław Strzelczak, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

28.04.2015 "Przełom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja, optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury" - kontynuacja dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. PW, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

12.05.2015 "Modelowanie wieloskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich" dr inż. Tomasz Wejrzanowski Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

26.05.2015 "Modele ilościowe i jakościowe w diagnostyce procesów przemysłowych" prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

Seminaria odbędą się w sali 213 GG PW w godzinach 16:15-17:30.
Seminarium Specjalistyczne - "Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego"


Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

7 października 2014 - godz. 16:15-17:30 "Modelowanie problemów bioelektromagnetyzmu przy pomocy aktualnych narzędzi i technologii informatycznych", dr hab. inż. Bartosz Sawicki, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno - Pomiarowych Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

21 października 2014 - godz. 16:15-17:30 "Elementy koncepcji "Industrie 4.0" w praktyce - systemowe modelowanie produktu w wirtualnym przedsiębiorstwie", Prezes Mariusz Zabielski, Dyrektor Sprzedaży Rafał Żmijewski, Siemens Industry Software

4 listopada 2014 - godz. 16:15-17:30 "Wirtualne środowisko pracy w cyklu życia produktu", prof. dr hab. inż. Teodor Winkler, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach; Instytut Inżynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

25 listopada 2014 - godz. 16:15-17:30 "Potrzeby modelowania na użytek doradztwa odnośnie do zarządzania automatyką przemysłową. Potencjał współpracy praktyki z nauką", Dyrektor Tomasz Kibil, Ernst&Young, Dyrektor w Dziale Doradztwa Informatycznego, odpowiedzialny za Transformacje obszaru Informatyki i Automatyki Przemysłowej

2 grudnia 2014 - godz. 16:15-17:30 "Statystyczne tłumaczenie mowy", dr hab. Krzysztof Marasek, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

16 grudnia 2014 - godz. 16:15-17:30 "Przełom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja, optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury", prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Wydział Architektury PW

13 stycznia 2015 - godz. 16:15-17:30 "Modelowanie wieloskalowe mikrodefektów w monokryształach germanu", dr inż. Piotr Śpiewak, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

27 stycznia 2015 - godz. 16:15-17:30 "Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe", dr hab. inż. Jacek Starzyński, dr inż. Robert Szmurło, Wydział Elektryczny PW


Seminaria odbędą się w sali 134 Gmachu Głównego PW.
Seminarium Specjalistyczne - "Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania informatyki obsługującej takie zadania"


Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów:

4 marca 2014 - godz. 15-17 "Problemy obliczeniowe w dynamice atmosfery", dr hab. inż. Lech Łobocki, prof. nzw. PW, Wydział Inżynierii Środowiska PW, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zespół Meteorologii

18 marca 2014 - godz. 15-17 "Technologia GRID w badaniach naukowych na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN", dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. nzw. PW, Wydział Fizyki PW, członek eksperymentu ALICE przeprowadzanego na LHC w CERN

25 marca 2014 - godz. 15-17 "Obserwacje satelitarne w prognozie i ocenie jakości powietrza. Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną", dr hab. inż. Jacek W. Kamiński Fundacja EkoPrognoza, Adjunct Professor, Faculty of Graduate Studies and Centre for Research in Earth and Space Science, York University, Toronto, Canada, Member Mission Advisory Group, Sentinel 4 and 5, European Space Agency

1 kwietnia 2014 - godz. 15-17 "Serwer obliczeniowy IDOS dla zadań sterowania optymalnego", prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, Wydział Mechatroniki PW, Instytut Automatyki i Robotyki

15 kwietnia 2014 - godz. 15-17 "Kolektywne emocje w cyberprzestrzeni - projekt CyberEMOTIONS", dr inż. Julian Sienkiewicz, Wydział Fizyki PW, Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych (kier. Prof. Janusz Hołyst)

6 maja 2014 - godz. 15-17 "Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach kwantowych", prof. dr hab. Piotr Magierski, Wydział Fizyki PW, Zakład Fizyki Jądrowej

20 maja 2014 - godz. 15-17 "Unitarny gaz atomów - pomiędzy nadprzewodnikiem a kondensatem Bosego-Einsteina", prof. dr hab. Piotr Magierski, Wydział Fizyki PW, Zakład Fizyki Jądrowej

3 czerwca 2014 - godz. 15-17 "Niekonwencjonalne algorytmy CFD - masywnie równoległe obliczenia wielkoskalowe na procesorach GPU", mgr Łukasz Łaniewski-Wołłk, mgr inż. Wojciech Regulski, mgr inż. Michał Dzikowski, prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. nzw. PW, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Aerodynamiki


Seminaria odbędą się w sali 134 Gmachu Głównego PW.
Seminarium Specjalistyczne - prof. Jonathan Blackledge wygłosi odczyt pt.:
"Cryptography and Steganography: New Algorithms and Applications".

29 marca 2012 r. o godz. 16.15 w sali 134, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Seminarium Specjalistyczne - prof. Mina Teicher wygłosi odczyt pt.:
"How does the brain work?"

13 września 2011 r. o godz. 15.15 w sali 152, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Seminarium Specjalistyczne - prof. Peter Giblin wygłosi odczyt pt.:
"Minkowski sums, area distance, improper affine spheres and related constructions".

14 czerwca 2011 r., godz. 14.30 sala 316, Instytut Matematyczny PAN,
ul. Śniadeckich 8, Warszawa.
Seminarium Specjalistyczne - prof. Wiesław L. Nowiński, Biomedical Imaging Lab (Laboratorium Biomedyczne Obrazowania), Bioimaging Consortium Agency for Science,Technology and Research, Singapore (Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań w Singapurze).

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na cykl wykładów prof. Wiesława L. Nowińskiego:
23.05.2011 - godz. 14:00 Tworzenie atlasu mózgu
23.05.2011 - godz. 16:00 Komputerowe wspomaganie decyzji w diagnostyce i przewidywaniu udaru mózgu
24.05.2011 - godz. 14:00 Obrazowanie w medycynie - badania naukowe i ich komercjalizacja
Seminaria odbędą się w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19.
Seminarium Specjalistyczne - prof. Jonathan Blackledge wygłosi odczyt pt.:
"The fractal market hypothesis"

30 marca 2011 r. o godz. 17.30 w sali 152 Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Seminarium Specjalistyczne - Piotr Waglowski wygłosi odczyt pt.:
"Prawo autorskie i prawa pokrewne - wczoraj, dziś, jutro."

24 czerwca 2010 r. o godz. 16.15 w sali 134 Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Piotr Waglowski - polski prawnik, publicysta i webmaster, badacz procesów komunikacyjnych w paradygmacie konstruktywicznym. Jest członkiem założycielem Internet Society Poland, badającym problemy pojawiające się na styku prawa i nowych technologii. W 2005 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.
Seminarium Specjalistyczne - prof. Wiesław L. Nowiński wygłosi odczyt pt.:
"Przyszłościowe kierunki w radiologii i chirurgii wspomaganej komputerowo: czy Polska może być światowym liderem?"

25 maja 2010 r. o godz. 16.15 w sali 306 Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.
Prof. dr hab. Wiesław L. Nowiński, twórca atlasów mózgu, jest dyrektorem Laboratorium Obrazowania Biomedycznego w Agencji A*STAR, profesorem radiologii w University of Washington Medical Center w Seattle w USA oraz w Nanyang Technological University w Singapurze i Harbin Institute of Technology w Chinach.
Seminarium Specjalistyczne - Dr Jean-luc Doumont wygłosi odczyt pt.:
"Making the most of your presentation"

13 maja 2010 r. o godz. 16.15 w sali 134 Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.

Dr Jean-luc Doumont jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie komunikacji, sztuki pisania i mówienia. Porusza się zarówno w obszarach naukowych (jest doktorem Stanford University), jak i biznesowych - jest konsultantem doradzającym wielu międzynarodowym firmom. Występuje na międzynarodowych konferencjach naukowych, mówiąc o zagadnieniach związanych z efektywną komunikacją (zwłaszcza treści naukowych i technicznych). Dr Doumont jest autorem bardzo interesującej i pożytecznej książki "Trees, maps, and theorems - Effective communication for rational minds" www.treesmapsandtheorems.com
Seminarium specjalistyczne - prof. M. Stanley Whittingham wygłosi wykład pt.: "Materials - The Technology Barrier to Advanced Batteries for Energy Storage"

M. Stanley Whittingham, profesor chemii, dyrektor Instytutu Badań Materiałowych, a także dyrektor Inżynierii Materiałowej na State University of New York at Binghamton. Badania naukowe prof. Whittingham'a znacząco przyczyniły się do rozwoju prac nad bateriami jonowo-litowymi.

26 marca 2010 r., godz. 16.15 w sali 111, Gmach Wydziału Fizyki PW.
Seminarium specjalistyczne - mgr inż. Janusz Liberkowski wygłosi odczyt pt.: "Technologicznie, Polsce nigdy nie uda się dogonić zachodu, ale... może go wyprzedzić!"

Janusz Liberkowski jest polskim inżynierem, absolwentem Politechniki Gdańskiej na stałe mieszkającym i pracującym w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, w USA. Janusz Liberkowski jest wynalazcą sferycznego dziecięcego fotelika samochodowego - "Anecia Safety Capsule", który w 2006 roku w konkursie "American Inventor", ogłoszonym przez amerykańską stację telewizyjną ABC, otrzymał pierwszą nagrodę oraz milion dolarów.
"Anecia Safety Capsule" to siedzenie samochodowe dla małych dzieci, w kształcie kulistej skorupy, chroniące przed urazami powstającymi na skutek wypadku drogowego. Idea patentu polega na tym, że wewnętrzna sfera fotelika porusza się w czasie zderzenia samochodu ograniczając m in. wpływ zderzenia, przez zamianę energii kinetycznej uderzenia na ruch obrotowy.

Inżynier Liberkowski jest autorem i współautorem 13 amerykańskich patentów, z których 7 zostało wdrożone przez firmę Intel. Kolejne 6 patentów jest obecnie rozpatrywana w USA i Europe. Wynalazca należy też do PAEC - Polish American Engineers Club - polsko amerykańskiego klubu inżynierów. Janusz Liberkowski jest Prezesem firmy Anecia LLC.

2 października 2009 r., godz. 12.15, sala 208, GG Politechniki Warszawskiej
Seminarium Specjalistyczne - Profesor Susan Rose-Ackerman, Yale University

Centrum Studiów Zaawansowanych serdecznie zaprasza na wykład Pani prof. Susan Rose-Ackerman pt. "Improving Policy-Making in Poland: Expert Knowledge and Public Participation".
Odczyt odbędzie się 1 czerwca br. o godzinie 10.15 w sali 206 GG Politechniki Warszawskiej.
Współczesne technologie obliczeniowe

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko (PW), dr Władysław Homenda (PW)

wtorki, godz. 16.15 - 18, sala 134 (Gmach Główny)

Osoby chętne do uczestnictwa w seminarium specjalistycznym w semestrze letnim 2006 prosimy o wpisanie się na listę.

Celem seminarium jest prezentacja zastosowań nauk informatycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki oraz prezentacja prac badawczych z szeroko pojętej informatyki uprawianych w różnych ośrodkach akademickich i instytutach badawczych. Referaty w ramach seminarium będą przedstawiać specjaliści z wielu uczelni i instytutów badawczych.

Prezentacje w semestrze letnim 2005/2006:

 1. 7 III - Obliczenia molekularne na DNA - dr inż. Piotr Wąsiewicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
  http://staff.elka.pw.edu.pl/~pwasiewi/publications.html
  Obliczenia molekularne to techniki informacyjne powstałe na styku dwóch dziedzin informatyki i inżynierii genetycznej. Zostaną przedstawione podstawowe osiągnięcia badaczy tej niezwykłej dziedziny mogącej zapoczątkować rewolucyjne odkrycia i rozwój nanotechnologii. Cząsteczki przenoszą informacje, które w trakcie reakcji biochemicznych są przetwarzane tak, jak byłyby w trakcie "normalnych" obliczeń.
 2. 21 III - Wielkoskalowe symulacje numeryczne w aerodynamice - prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, PW
 3. 4 IV - Sieci neuronowo-rozmyte i ich zastosowania w zadaniach modelowania i klasyfikacji - prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
  www.kik.pcz.czest.pl/~rutkowski
  W referacie przedstawiono metody projektowania rozmaitych struktur neuronowo-rozmytych. Pokazano tzw. elastyczne struktury neuronowo-rozmyte, w których sposób wnioskowania zostaje ustalony w wyniku uczenia. Dzięki wprowadzeniu tzw. ważonych norm trójkątnych uzyskano doskonałe rezultaty w zadaniach modelowania i klasyfikacji. Poprzez zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do projektowania struktur neuronowo-rozmytych uzyskano sieci mające zdolność poprawnej klasyfikacji nawet w sytuacji brakujących danych.
 4. 25 IV - Obliczenia z zastosowaniem ziaren informacji - prof. Witold Pedrycz, Uniwersytet Stanu Alberta w Edmonton
  Niniejszy referat prezentuje zagadnienia formalnej reprezentacji informacji ziarnistej (z wykorzystaniem analizy przedziałowej, zbiorów rozmytych, zbiorów przybliżonych, zbiorów cieniowanych), omawia aspekty konstrukcji ziaren informacji oraz wprowadza zagadnienia komunikacji (kompatybilności) pomiedzy poszczególnymi środowiskami przetwarzania informacji ziarnistej. Dyskutowane są też wybrane przykłady zastosowań, w szczególności w problemach analizy danych i rozpoznawania obrazów.
 5. 11 V - czwartek, godz. 16.15, sala 234GG - Zastosowanie algorytmów genetycznych w procesie podejmowania decyzji - prof. Marek Bałaziński, École Polytechnique Montréal
  Przedstawione bedą rezultaty zastosowania algorytmów genetycznych (real-coded and binary-like coded genetic algorithm (RBLGA)) do automatycznego generowania baz wiedzy używanych w programie wspomagania decyzji Fuzzy-Flou. Progam Fuzzy-Flou jest oparty na logice rozmytej. Do generowania bazy wiedzy mogą być użyte jakiekolwiek dane definiujące relacje miedzy przesłankami i konkluzjami.
 6. 23 V - Klasyfikatory neuronowe SVM w zastosowaniu do rozwiązania problemów biomedycznych - prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
  W referacie zostaną przedstawione zastosowania sieci neuronowych w zagadnieniach klasyfikacji wzorców i zagadnieniach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn wektorów podpierajacych (Support Vector Machine) oraz zespołów klasyfikatorów. Będą pokazane zastosowania omawianych metod w wielu problemach praktycznych: badaniu właściwości napojów, wykrywaniu biokomponentów w produktach petrochemicznych, rozpoznawaniu komórek krwi, analizie sygnalów EKG i wykrywaniu arytmii serca.


Tematy referatów w semestrze zimowym 2005/2006:

 1. 18 X - Podejmowanie decyzji w warunkach losowej niepewności i przy nieprecyzyjnym modelu decyzyjnym - prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
 2. 25 X - Zastosowanie dynamiki kwantowej w badaniach reakcji enzymatycznych - symulacje obliczeniowe - dr hab. Piotr Bała, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. 15 XI - Sortowanie równoległe i sieci komparatorów - dr hab. Marek Piotrów, Universytet Wrocławski
 4. 6 XII - Modelowanie pogody i realizacje obliczeniowe: model COSMO-LM w IMGW - mgr Witold Interewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 5. 21 XII (środa) - Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali - prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska
 6. 10 I - Wybrane zastosowania inteligentnych algorytmów obliczeniowych w inżynierii dźwięku i obrazu - prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska