Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

DYSPUTY PITAGOREJSKIE

Semestr letni 2015/2016

D2: Samodzielność w świecie nauki
27 kwietnia 2016, godz. 16.15, sala: Mała Aula Gmachu Głównego PW

Semestr zimowy 2015/2016

D1: Nadzieje i zagrożenia świata wirtualnego
20 października 2015, godz. 16.15, sala: Mała Aula Gmachu Głównego PW