Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

ODCZYTY - ARCHIWUM

Semestr letni 2007/2008

prof. dr.hab Maria E. Orłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
5 czerwca 2008, godz. 16:15, s. 134 (Gmach Główny)

prof. Henryk Górecki, Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
24 kwietnia 2008, godz. 16:15, s. 134 (Gmach Główny)

prof. dr hab. Maciej Bugajski, Instytut Technologii Elektronowej Wydział Fizyki PW
27 marca 2008, godz. 16:15, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr zimowy 2007/2008

Geny człowieka
prof. dr hab. Piotr Węgleński, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
13 grudnia 2007, godz. 16:15, s. 134 (Gmach Główny)

prof. dr hab. inż. Ryszard S. Jachowicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
8 listopada 2007, godz. 16:15, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr letni 2006/2007

Czarne dziury: obiekty odkryte w przyrodzie czy wymyślone przez człowieka?
prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
24 maja 2007, godz. 16.15, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga, Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej PW
26 kwietnia 2007, godz. 16.15, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
22 marca 2007, godz. 16.15 - 17.30, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr zimowy 2006/2007

Prof. dr hab. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka
14 grudnia 2006, godz. 16.15 - 17.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. Andrzej Koliński, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
16 listopada 2006, godz. 16.15 - 17.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
19 października 2006, godz. 16.15 - 17.30, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr letni 2005/2006

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
18 maja 2006, godz. 16.15 - 17.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. Kazimierz Stępień, Obserwatorium Astronomiczne UW
27 kwietnia 2006, godz. 16.15 - 17.30, s. 134 (Gmach Główny)

Ks. prof. Andrzej Szostek - Katolicki Uniwersytet Lubelski
16 marca 2006, godz. 16.00, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr zimowy 2005/2006

Prof. Maciej Władysław Grabski - emerytowany profesor PW
15 grudnia 2005, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. Tomasz Dietl - Laboratorium Kriogeniki i Spintroniki, Instytut Fizyki PAN
27 października 2005, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr letni 2005

Prof. dr hab. Kazimierz Brudzewski - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
17 marca 2005, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. Michał Kleiber - MNiI, IPPT PAN
28 kwietnia 2005, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Red. Krzysztof Renik - Szef publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia
12 maja 2005, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Semestr zimowy 2004/2005

Prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń - Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
7 października 2004, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
18 listopada 2004, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Prof. dr hab. Jacek Baranowski - Wydział Fizyki Uniwersystetu Warszawskiego
16 grudnia 2004, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)

Ks. prof. dr hab. Michał Heller - Papieska Akademia Teologiczna
27 stycznia 2005, godz. 15.15 - 16.30, s. 134 (Gmach Główny)