Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne

SCIENTIA SUPREMA

Grafen - własności i perspektywy zastosowań

Technologie otrzymywania grafenu
12 maja 2011, godz.16.15, s. 134 - Gmach Główny PW

Charakteryzacja grafenu metodami mikrofalowymi

Pozostałe metody charakteryzacji, przyrządy, charakteryzacja przyrządów, zastosowania grafenu
26 maja 2011, godz.16.15, s. 134 - Gmach Główny PW